Van der Bos-Weidenaar

Akkerbouwbedrijf Mts. Van der Bos-Weidenaar heeft als kernactiviteit de pootgoedteelt, voornamelijk in het hoogste kwaliteitssegment. Het pootgoedareaal is ongeveer 37 hectare in een bouwplanrotatie van 1 op 3. Daarnaast is er nog ongeveer 19 hectare suikerbieten, 4 hectare zaaiuien en 30 hectare brouwgerst.

In 2016 is een nieuwe bewaarloods gerealiseerd, waarbij een optimale bewaring van pootgoed centraal heeft gestaan. Met behulp van de modernste technieken kan pootgoed bijna jaarrond onder vier verschillende bewaarregimes opgeslagen worden.

In 2013 is zoon Anco in de maatschap gekomen, naast de reguliere werkzaamheden houdt hij zich ook bezig met aardappelveredeling. Als kleine kweker probeert hij nieuwe aardappelrassen op de rassenlijst te krijgen. De druk neemt echter wel toe op de traditionele veredeling door nieuwe ontwikkelingen, waaronder hybride veredeling van de aardappel (het kweken van aardappelen uit zaad). Desalniettemin blijft de kennis van de hobbykwekers van waarde om nieuwe rassen te ontwikkelen. Het grootste gedeelte van de rassen op de rassenlijst komt op dit moment van hobbykwekers. Hij hoopt in de (nabije) toekomst een ras te kweken dat wereldwijd geteeld kan worden.

Voor de komende jaren ligt de uitdaging in het realiseren van een kwalitatief betere structuur van de bodem. “Jarenlang zijn we er van uitgegaan dat grasland een perfecte structuur achterlaat voor de pootgoedteelt, maar we zijn de ( tweejarige ) grasteelt gaan ervaren als een intensieve teelt. Terwijl we als voorvrucht voor pootgoed een rustgewas nodig hebben. In nauwe samenwerking met de melkveehouder binnen EcoLaNa willen we tot een bouwplan komen waarbij een optimale structuur voor pootgoed gewaarborgd is. De eerste indruk is dat we daarbij geholpen moeten worden door het genereren van kwalitatief betere mestsoorten.” De biologische landbouw kan hierin als voorbeeld dienen.

img_2387