Hoe het begon…

Het begon allemaal met twee akkerbouwers uit het Friese Holwerd die hun areaal wilden uitbreiden. Maar goede grond lag niet voor het oprapen. Daarom richtten ze in 2001, samen met een schapenhouder en een melkveehouder, de vereniging Ecolana op. Deze samenwerking resulteerde in een zgn. gemengd bedrijf nieuwe stijl.

In het jaar 2002 is Ecolana gestart met een vooronderzoek naar de mogelijkheden van duurzame landbouw. Dit vooronderzoek is richtinggevend ten aanzien van de wijze waarop de aangesloten bedrijven moeten worden aangepast om voor de toekomst verzekerd zijn van een bestendige “licence to produce”. Er wordt naar gestreefd zo snel mogelijk over te schakelen naar een duurzame landbouw. Een en ander is beschreven in het rapport “Maatschappelijke toets” (opgemaakt door Altenburg & Wymenga Ecologisch onderzoek) en “Marktverkenning” (opgemaakt door VolkerBergkamp Communications). In het eindrapport “Duurzame landbouw langs de waddenkust” (opgemaakt door A&W), dat eind november 2002 gereed is gekomen, worden verschillende vervolgprojecten nader omschreven.