Met dank aan:

We worden ondersteund door Alterra, ASG Wageningen-UR, Plattelânsprojekten, IVN, SBB, IFG, BFVW, LBF, DLG, LNV en donateurs.

Ook ú kunt ons ondersteunen door mee te denken en/of monitoren om zo een bijdrage te leveren aan een andere landbouw!

Contact
beeldmerk_vsbfonds1 dongeradeel_logo fryslan rabobank_lin sanl_logo wetterskip_fryslan