alterra

 

 

rabobank

 

 

 

acconavm

 

 

vsbfonds

 

 

 

 

 

Ecolana, een vereniging van nuchtere agrariers...

 

 

die door samenwerking een modern, gemengd bedrijf vormen. Voedselveiligheid, kwaliteit, dierenwelzijn, milieu, natuur en

recreatie staan daarbij centraal.

Omschakeling van traditionele landbouw naar een maatschappelijk verantwoorde productiewijze is ons doel.

 

Om dit doel te bereiken hebben wij een uniek financierings-concept ontwikkeld, het zgn. grondfonds.

De opzet hiervan is een groen beleggingsfonds, waarmee

waardevolle rendementen zijn te behalen voor zowel belegger/natuur-

milieu/ondernemer. Een "win-win"-situatie.

 

Wij zijn op zoek naar investeerders en vernieuwers die betrokken willen worden bij het gebruik en inrichting van het landelijk gebied.

 

 

 

 

Webdesign & copyright D. de Vries

 

 

NIEUWSFLITS:
 

"Ommetje Holwerd eo" is geopend!

 

Veel wandelplezier langs de kuststrook toegewenst met uitkijk over het wad.

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwsbrief.