Ecolana, een vereniging van nuchtere agrariers met visie…

die door samenwerking een modern, gemengd bedrijf vormen in het gebied tussen de kustdorpen Holwerd en Ternaard. Het totale areaal bestaat uit ongeveer 360 hectare binnendijkse kleigrond en 50 hectare buitendijks kweldergebied. Voedselveiligheid, kwaliteit, dierenwelzijn, milieu, natuur en recreatie staan daarbij centraal. Omschakeling van traditionele landbouw naar een maatschappelijk verantwoorde productiewijze is en blijft ons doel.

Om dit doel te bereiken hebben wij indertijd een uniek financierings-concept ontwikkeld, het zgn. grondfonds. De opzet hiervan was een groen beleggingsfonds, waarmee waardevolle rendementen zijn te behalen voor zowel belegger/natuur- milieu/ondernemer. Een “win-win”-situatie.

Wij blijven op zoek naar investeerders en vernieuwers die betrokken willen worden bij het gebruik en inrichting van het landelijk gebied.

 

Onze missie

  • Voedselveiligheid
  • Kwaliteit
  • Dierenwelzijn
  • Milieu
  • Natuur en recreatie

Interesse in Ecolana?

Met vele verschillende mensen, organisaties en instellingen hebben we de afgelopen jaren contact gehad om ons idee en concept te promoten. Samenwerken is daarbij het uitgangspunt om een win-win situatie te creëren, zowel binnen als buiten onze sector.

Als u geïnteresseerd bent in de activiteiten van onze vereniging, in onze ervaringen of als u één van onze bedrijven wilt bezoeken dan kunt u contact met ons opnemen door middel van ons contactformulier of te bellen naar 06-52401149.

Contact

Ecolana in het nieuws

 

Akkerbouwbedrijf

J. F. Idsardi

Akkerbouwbedrijf-Idsardi-2

Op akkerbouwbedrijf Idsardi worden voornamelijk pootaardappelen geteeld. Ruim dertig hectare en dan met name in de hogere klassen S en SE. Vrijwel alle werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Mts. van der Bos

Lees meer over dit bedrijf

Schapenhouderijbedrijf

Mts. J.M. en J.J. van Sinderen en K.S. de Groot

schapenhouderijbedrijf-van-sinderen-de-groot-img2

Het schapenhouderijbedrijf telt circa 300 BoerenTexelaar fokooien en wordt gerund door Johannes van Sinderen en Klaaske de Groot. Het is een familiebedrijf wat oorspronkelijk vanuit de veehandel is ontstaan.

Lees meer over dit bedrijf

Melkveehouderijbedrijf

F.S. Antonides

Akkerbouwbedrijf-Antonides-2

Het bedrijf van Frans en Nienke Antonides kent een lange geschiedenis. Voorheen heeft de familie Antonides in Veenwouden geboerd, en sinds 2000 is het bedrijf ten gevolge van de ecologische hoofdstructuur via vrijwillige ruilverkaveling verplaatst naar de huidige locatie in Holwerd.

Lees meer over dit bedrijf

Akkerbouwbedrijf

Mts. K. en M. van der Bos-Weidenaar

Akkerbouwbedrijf-Van-der-Bos-Weidenaar-2

Akkerbouwbedrijf Mts. Van der Bos-Weidenaar heeft als kernactiviteit de pootgoedteelt. Het areaal bestaat uit ongeveer 37 hectare pootgoed, 19 hectare suikerbieten, 4 hectare zaaiuien en 30 hectare brouwgerst.

Lees meer over dit bedrijf