preloader

Idsardi

  • Bedrijf

    Idsardi

  • Locatie

    Ternaarderdyk 17, Holwert

Sinds 1828 is deze boerderij in de familie van Jan Idsardi. Dat was het jaar waarin Pieter Abes Hiddema de landerijen met gebouwen, genaamd “Groot Uilsmahorn”, kocht. Na een aantal generaties Hiddema, trouwde Jans grootmoeder met Jan Idsardi, zijn grootvader. 

Vanaf het jaar 1900 is er wel het een en ander veranderd. Zo werden er rond de eeuwwisseling gewassen als haver, gerst, klaverzaad, vlas en aardappelen geteeld. En was het bedrijf gemengd; twintig koeien waren er, en de totale oppervlakte was rond de dertig hectare. Jans overgrootvader heeft in 1911 de tegenwoordige boerderij gebouwd; afbreken van de oude en bouwen van de nieuwe kostte toen 12.000 gulden (5.500 euro) 

In 2005 is de boerderij rijksmonument geworden. Het schuurgedeelte is in de loop van de tijd gemoderniseerd, maar de woning is grotendeels nog in oorspronkelijke staat. Hierin bevindt zich ook nog een schuilplaats uit de Tweede Wereldoorlog, die diende als onderduikadres. 

Vanaf ongeveer 1930, toen Jans grootvader hier begon, heeft de aardappelteelt een belangrijke plek op het bedrijf gehad. In die tijd werd er al 15 hectare pootaardappelen geteeld. Het bouwplan was toen twee jaar achterelkaar aardappelen, één jaar vlas, en dan weer twee jaar aardappelen. Door nieuwe teeltvoorschriften werd dit later één keer in de drie jaar aardappelen. 

In 1973 zijn de koeien verkocht en in de jaren daarna zijn de oude stallen geschikt gemaakt voor aardappelopslag. Het gemengde bedrijf schakelde helemaal over op akkerbouw. Sinds 1974 werkt het bedrijf samen met maatschap Van der Bos. 

Ondertussen was het bedrijf verder gegroeid in omvang; in 1998 bestond het uit 45 hectare landbouwgrond. Nu omvat het ruim honderd hectare, en is er in de afgelopen twintig jaar geïnvesteerd in onder andere een aardappelopslagplaats met mechanische koeling. Naast de akkerbouwgewassen pootaardappelen, suikerbieten, gerst en haver kwam er twintig jaar geleden een nieuwe tak bij; agrarisch natuurbeheer in de vorm van kruidenrijk grasland. Op 14 hectare is al ruim twintig jaar een uitgestelde maaidatum van toepassing, en wordt uitsluitend gebruik gemaakt van vaste koeienmest. Het bedrijf wordt al jarenlang gerund samen met medewerker Jan Boonstra, die vrijwel alle machinewerkzaamheden voor zijn rekening neemt.

Omdat er geen opvolger aanwezig is, is het de bedoeling dat de exploitatie van dit bedrijf de komende jaren wordt doorgezet binnen Ecolana.
Meer

Onze andere bedrijven

Antonides

Melkveebedrijf

Antonides

Van Sinderen - De Groot

Schapenhouderij

Van Sinderen - De Groot

Idsardi

Akkerbouwbedrijf

Idsardi

Van der Bos - Weidenaar

Akkerbouwbedrijf

Van der Bos - Weidenaar

Vereniging ecolana