preloader

Antonides

Het bedrijf van Frans en Nienke Antonides kent een lange geschiedenis. Voorheen heeft de familie Antonides in Veenwouden geboerd, en sinds 2000 is het bedrijf ten gevolge van de ecologische hoofdstructuur via vrijwillige ruilverkaveling verplaatst naar de huidige locatie in Holwerd. Frans is de 7de generatie op het bedrijf.
  • Bedrijf

    Antonides

  • Locatie

    Ternaarderdyk 4a, Wolwert

In 1984 was er bij het bedrijf zo’n 100 hectare grond en molken zij 200 koeien. Nu beslaat de oppervlakte grond 140 hectare waarvan 100 hectare gras, 30 hectare mais en 10 hectare graan. De 250 koeien worden sinds de verhuizing in 2000 door vier Lely melkrobots gemolken. Tevens is in 2010 in samenwerking met een loonwerker een mestvergistingsinstallatie gebouwd van 1.2 MegaWatt. Dit is de neventak van het bedrijf.
De maatschap heeft de ambitie om door te groeien naar ca. 500 koeien. Het werk op het bedrijf wordt momenteel door 2,5 VAK rondgezet; Frans en een tweetal medewerkers, waarvan er een verantwoordelijk is voor de mestvergister.
Het ‘kringloopdenken’ staat in het bedrijf centraal. Restproducten van de akkerbouwers kunnen worden ingezet voor vergisting en het eindproduct van de vergister kan weer worden ingezet voor het verrijken van de gronden. Door de samenwerking met de akkerbouwers en de schapenhouder is het totale areaal nu zo’n 400 hectare. Er wordt natuurinclusief geboerd en dit betekent dat er in het gebied veel aandacht is voor weidevogels, amfibieën en een grote biodiversiteit van flora en fauna. Dit wordt o.a. gedaan door vele beheersvormen, zoals dobben, poelen, rietkragen, akkerranden, verlate maaidatum en plas-dras-beheer.
Meer

Onze andere bedrijven

Antonides

Melkveebedrijf

Antonides

Van Sinderen - De Groot

Schapenhouderij

Van Sinderen - De Groot

Idsardi

Akkerbouwbedrijf

Idsardi

Van der Bos - Weidenaar

Akkerbouwbedrijf

Van der Bos - Weidenaar

Vereniging ecolana