preloader

Van der Bos - Weidenaar

Akkerbouwbedrijf Mts. Van der Bos-Weidenaar heeft als kernactiviteit de pootgoedteelt, voornamelijk in het hoogste kwaliteitssegment. Het pootgoedareaal is ongeveer 64 hectare in een bouwplanrotatie van nu nog 1 op 3. De ambitie is om te extensiveren naar 1 op 4 rotatie.

In 2016 is een nieuwe bewaarloods gerealiseerd, waarbij een optimale bewaring van pootgoed centraal heeft gestaan. Met behulp van de modernste technieken kan pootgoed bijna jaarrond onder vier verschillende bewaarregimes opgeslagen worden.

Wist je dat wij in 2022 meegewerkt hebben aan een tv-aflevering van Janny's Frieskist? Bekijk het filmpje hier!
  • Bedrijf

    Van der Bos - Weidenaar

  • Locatie

    Witmonnikswei 1, Holwert

Hoewel zijn moeder hem afraadde verder te gaan met het bedrijf, wist Anco van der Bos al van jongsafaan dat hij boer wilde worden. Toen de graanprijs vanaf 2006/2007 een stap maakte en andere producten meetrok, is hij na zijn vijfjarige studie Plantkunde aan de Wageningen Universiteit & Research in 2013 toegetreden tot de maatschap als derde generatie. Momenteel valt de aardappelteelt volledig onder zijn verantwoordelijkheid.  

Anco lijkt veel op zijn opa, die in de jaren ’50 op het huidige akkerbouwbedrijf is komen wonen. Dat was een echte plantenman en kon uren lopen wieden voor weken achtereen op een perceel bieten om alle bieten uit te dunnen en te wieden. Ook selecteren zat in zijn bloed en dit zorgde ervoor dat hij in het jaar 1976 Doré’s op de klasse wist te houden en vervolgens voor een enorme prijs kon verkopen.  

Het akkerbouwbedrijf is al decennia vooruitstrevend. Anco’s vader Kees van der Bos heeft begin jaren ’90 meegedaan met geïntegreerde akkerbouw, waarbij het reduceren van bestrijdingsmiddelen centraal stond. Eggen was toen een issue en tegenwoordig weer actueel. Recentelijk hebben ze een eg aangeschaft om te kunnen besparen op gewasbeschermingsmiddelen.  

Daarnaast zijn ze sinds 2021 geheel op het eigen bouwplan niet-kerend, wat inhoudt dat nergens de ploeg meer in komt. Veel groenbemestermengsels worden ingezaaid om de bodem bedekt te houden. Dit biedt uiteindelijk in de winter schuilplaatsen voor wild en in het voorjaar juiste omstandigheden voor broedvogels. Dat betekent natuurinclusief boeren zonder biologisch te zijn.  

Voor de familie Van der Bos is samenwerking altijd belangrijk geweest. De eerste samenwerking begon ruim 50 jaar geleden met de akkerbouwbuurman Jan Idsardi. Pootaardappelen werden gezamenlijk gesorteerd. Uiteindelijk groeide deze samenwerking uit tot het gezamenlijk aanschaffen van bijna alle machines. Vanaf 2000 is de samenwerking uitgebreid met melkveehouderijbedrijf Antonides en schapenhouderij Van Sinderen, wat drie jaar later leidde tot de oprichting van Ecolana. 

Anco’s zus Bianca zit sinds 2020 ook in het bedrijf. Hoewel zij van jongsafaan al betrokken is, heeft ze eerst 10 jaar in het bankwezen gewerkt en daarna kreeg ze een administratieve functie, waar ze alles leerde over boekhouden en personeelszaken. In haar vrije uren was ze wel altijd op de boerderij te vinden. In de periode dat er kinderen kwamen kon ze op de boerderij veel minder helpen, maar het bracht waar wel een nieuwe focus, want door haar kinderen ging ze zich veel meer interesseren voor voeding en voedsel. 

In de nazomer van 2020 toen haar jongste naar school ging, heeft ze thuis het oogstseizoen meegedraaid en dat bleek goed te combineren te zijn met haar andere baan en gezin. Hoewel ze niet eerder de ambitie had om in de agrarische sector verder te gaan, bleek er na dat oogstseizoen plek voor haar te zijn binnen het familiebedrijf. 

Haar interesse voor voeding trekt ze nu door naar de boerderij: Hoe kunnen wij als boer en voedselproducent bijdragen aan gezond voedsel voor de mens? Daarom is de maatschap in 2022 gestart met de teelt van haver voor Friesland Campina en op kleinere schaal voor de kortere ketens. Bianca’s zoektocht richt zich op oergranen voor humane consumptie. 

Al ontwikkelingen geven een positieve impuls aan het bedrijf en maken het toekomstbestendig. Een strategie hebben en dat uiteindelijk uitbetaald zien worden is een belangrijke drijfveer, maar vooral dat ze bij kunnen dragen aan een gezonde voedselvoorziening, is waar zowel broer als zus energie van krijgen. 
 
Bedrijfsgegevens: 168 ha totaal, waarvan 64 ha pootgoed, 37 ha suikerbieten, 32 ha gerst, 11 ha bonen, 10 ha haver en 14 ha weidevogelgrasland 
Meer

Onze andere bedrijven

Antonides

Melkveebedrijf

Antonides

Van Sinderen - De Groot

Schapenhouderij

Van Sinderen - De Groot

Idsardi

Akkerbouwbedrijf

Idsardi

Van der Bos - Weidenaar

Akkerbouwbedrijf

Van der Bos - Weidenaar

Vereniging ecolana