preloader

HaVerhaal 

HaVerhaal 
  • 27 september 2023

HaVerhaal 

Haver is voedzaam en kent vele gezondheidsvoordelen. Vroeger werd in Nederland zelf haver verbouwd, maar inmiddels is dit grotendeels verdwenen en wordt het product geïmporteerd uit het buitenland. Dit heeft ook tot gevolg gehad dat de kennis en ambacht om haver tot een gezond product te verwerken in de regio is verdwenen. Met het project “HaVerhaal” willen wij ons inzetten om haver weer terug te halen naar de regio en het ‘verhaal van de haver’ te vertellen. 
Om dit verhaal te kunnen vertellen wordt er met dit project kennis uit de wetenschap verzameld en gecombineerd met eigen onderzoek. Zo worden de gezondheidsvoordelen van de haver op een rijtje gezet en kan het zelf verbouwde en verwerkte product met de juiste info bij lokale klanten terecht komen. Hiervoor wordt een regionale korte keten voor de haver gecreëerd.  

In dit project werken Maatschap van der Bos-Weidenaar, Hogeschool Van Hall Larenstein, Janco Heida en Anouk Willems samen om de haver weer terug te krijgen naar Nederland, kennis te verzamelen en een korte keten op te zetten. “Gezond voedsel produceren op een gezonde bodem en daarmee bijdragen aan humane gezondheid geeft mij als voedselproducent veel voldoening. Graag zoek ik het contact met de regio en de consument om uit te dragen hoe een gezonde bodem van invloed is op een gezond gewas, hoe belangrijk biodiversiteit is en hoe alles bij kan dragen aan humane gezondheid.  We zijn daarbij innovatief, maar grijpen ook terug naar wijsheden van vroeger.” vertelt Bianca van der Bos van Maatschap van der Bos-Weidenaar. 
Dit project is gefinancierd door de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân. 
 
Vereniging ecolana