preloader

Missie & visie

Missie

Gezond voedsel produceren staat bij EcoLaNa, een samenwerkingsverband bestaande uit twee akkerbouwbedrijven, een melkveebedrijf en een schapenhouderij, voorop, maar dat kan alleen met een gezonde bodem, waarbij oog is voor biodiversiteit en natuur. EcoLaNa staat niet voor niets voor Economisch en Ecologisch verantwoorde Landbouw en Natuur. Al sinds de oprichting in 2003 weten we dat we onze doelen alleen maar kunnen bereiken door samen te werken; door land, machines, kennis en arbeid uit te wisselen.

De samenwerking heeft ons gebracht tot waar we nu staan. Door onze bedrijven met elkaar te verbinden, hebben we kringlopen weten te sluiten. We voorzien in eigen verwerking, eigen veevoer, eigen bemesting en een eigen energievoorziening. Door samenwerking hebben we het gemengde bedrijf van vroeger met de daarbij horende kringlopen in een moderne samenwerkingsvorm teruggebracht, dat bijdraagt aan de biodiversiteit en natuur, maar ook aan de portemonnee. Voor ons is het duidelijk: door samen te werken kom je verder.

Daarbij speelt de kracht van diversiteit een belangrijke rol. Diversiteit uit zich in onze keuze voor gewassen, waarmee we gezamenlijk zorg dragen voor een gezonde bodem en biodiversiteit. De diversiteit zit in de combinatie van innovatie en teruggrijpen op de wijsheid van vroeger. De diverse sectoren, veeteelt en akkerbouw, vullen elkaar aan. De combinatie van extensief en intensief leidt in gezamenlijkheid tot een goede balans.
Wij zijn onderling ook divers, maar onze kwaliteiten en karakters vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar. Ook zit er een grote diversiteit in onze producten, maar dat zorgt ervoor dat we een breed scala kunnen aanbieden aan de consument: van kippenei tot koeienvlees tot aardappelen en haver. Al die diversiteit brengt ons juist samen. Dat is de kracht van diversiteit, de kracht van EcoLaNa.

 

Visie

Anno 2023 staan wij, de jonge generatie, op om verder te gaan met het samenwerkingsverband dat onze ouders hebben opgezet en vormgegeven. Vanuit die basis willen we voortbouwen. Net zoals onze ouders, staan we voor een gezonde voedselproductie met zorg voor de gezondheid van mens, bodem, dier en de natuur. Bodemgezondheid en regeneratieve landbouw blijven een belangrijke rol spelen, met minimale belasting voor het milieu en maximale inzet op biodiversiteit.

De volgende stap die wij willen maken is de verbinding zoeken met de regio en de consument. De korte keten zal een belangrijke rol gaan spelen en ook hierbij zal samenwerking ons versterken. Zo willen we onder een eigen merk onze producten gaan afzetten, waarbij we betaald krijgen voor de meerwaarde die we leveren. Gezond voedsel produceren en zo bijdragen aan de gezondheid van de mens, staat daarbij voorop. Daarnaast willen we meer de verbinding gaan zoeken met het onderwijs, want educatie wordt in de huidige maatschappij steeds belangrijker.

De basis waar alles uit ontsprongen is, zullen we niet uit het oog verliezen. EcoLaNa heeft zich altijd gekenmerkt door ondernemerschap en pioniersgeest. Zoeken naar kansen, vooruitstrevend zijn, niet wachten op wet- en regelgeving en het nastreven van verbetering; het is altijd al de rode draad geweest in ons samenwerkingsverband. Dat maakt ons wellicht eigenwijs, eigengereid en Fries, maar ook uniek in onze soort. Het zijn kwaliteiten die ons samenwerkingsverband ten goede komen. Nu en in de toekomst.

Vereniging ecolana