preloader

Grondfonds

De deelnemers van Ecolana hadden al enkele jaren ideeën over een grondfonds dat duurzame landbouw stimuleert en maatschappelijke actoren betrekt bij de primaire landbouw. Voor de bedrijven betekent dit voordelige grondlasten, voor de beleggers zekerheid, rendement en betrokkenheid.
Een grondfonds dat niet alleen voor de Ecolana-deelnemers interessant kan zijn, maar voor alle agrariërs die hun bedrijfsvoering sterk willen verduurzamen, zonder over te schakelen naar biologisch. Particuliere en institutionele beleggers kunnen op termijn gaan beleggen in dit grondfonds. Het grondfonds investeert in grond die het onder aantrekkelijke voorwaarden beschikbaar stelt aan agrariërs die een sterk duurzame bedrijfsvoering willen hanteren (bovenwettelijk). Zo’n grondfonds bestaat nog steeds niet. Op dit moment hebben anderen (Gagelvenne te Oldeberkoop) wel het stokje overgenomen en zijn bezig om via een Groene Grond Coöperatie dit verder vorm te geven.

Wij als EcoLaNa hebben ondertussen de Panhuys Stichting gevonden die met ons wil investeren in grond en wil meedenken in onze bedrijfsfilosofie. Tenminste twee keer in het jaar vindt een bedrijfsbezoek plaats waar we de bedrijfsfilosofie en de ontwikkelingen met elkaar bespreken.
Vereniging ecolana