preloader

Vrienden

Het vooronderzoek “Duurzame Landbouw” is mede mogelijk gemaakt door Netwerk Platteland (voorheen Leader+),Provinsje Fryslân, Gemeente Dongeradeel en het Projectenfonds van de Friese Rabobanken.

Verder worden we nog financieel ondersteund door VSB-fonds, de stichting “Oanfiterfûns foar bouboeren en túnkers yn it noorden fan Fryslân”, ICES, SANL, Wetterskip Fryslân en donateurs.

Ook ú kunt donateur worden om zo een bijdrage te leveren aan een andere landbouw.
We informeren u graag.

Vereniging ecolana